SISTEM POSITIF

SISTEM POSITIF

Yaitu daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti. Ciri-ciri yang terdapat dalam sistem ini :

a. Nama yang terdaftar sulit untuk dibantah
b. Memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah
c. Pejabat balik nama sangat berperan aktif

Kelebihan sistem ini adalah :

a. Kepastian dari buku tanah
b. Peranan aktif dari pejabat balik nama tanah
c. Mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat mudah dimengerti orang awam

Kelemahan sistem ini adalah :

a. Peranan pejabat balik nama agak memakan waktu lama
b. Pemilik hak yang sebenarnya kadang kala akan kehilangan haknya
c. Wewenang Pengadilan terletak pada wewenang administratif

3. SISTEM NEGATIF

Yaitu pendaftaran tanah diselenggarakan dengan data-data umum yang tidak ada kepastian hukumnya/buktinya.

a. Hal yang tercantum dalam bukti hak dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaiknya (tidak benar) dimuka sidang pengadilan
b. Asas peralihan hak atas tanah adalah “ASAS MEMO PLUS YURIS” yakni melidungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya
c. Ciri pokok sistem ini adalah : bahwa pendaftaran hak tidak menjamin bahwa yang tercantum dalam buku tanah adalah pemilik tanah yang sebenarnya
d. Ciri lain adalah : peranan pejabat balik nama tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran surat surat yang diserahkan kepadanya

Kebaikan dari sistem negatif ini adalah adanya perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah :

a. Peranan pasif PPAT / balik nama yang menyebabkan tumpang tindih sertipikat (hak).
b. Mekanisme kerja sampai terbit sertipikat tanah tidak mudah dipahami orang awam.

 

Sumber :

https://littlehorribles.com/